V kamnolomu Jagodič pridobivamo več vrst dolomitnih kamnitih agregatov za uporabo v gradbeništvu, pri visokih in nizkih gradnjah ter za betoniranje.
Nudimo vam prevoze in vgrajevanje naših materialov. Opravljamo pa tudi izkope z lahko in težko gradbeno mehanizacijo.


Kamniti agregati iz našega kamnoloma so atestirani.